PŘEDSTAVUJEME PŘEDMĚT: TVORBA KONDIČNÍCH PROGRAMŮ

Tento předmět představí studentům rozsáhlé spektrum typů, předpokladů a metod tvorby kondičních programů.  Studenti budou seznámeni s metodikou tvoření kondičních programů na základě vyhodnocení vstupních dotazníků, funkční diagnostiky a osobních cílů a přání klienta. 

 

Nemalá část tohoto kurzu se bude zabývat problematikou tvorby programů pro rizikovou populaci, důvody a řešeními výpadku klientů z cvičebního procesu a motivačními programy, které podporují dlouhotrvající dodržování (adherence) fyzické aktivity (fit for life).

 

Studenti budou dále seznámeni s technikou přístupu k problematice klientů nejen ze stránky fyziologické, ale také ze stránky psychických a sociálních restrikcí.

 

Obsah

-        koncept 4 pilířů:

  • funkční diagnostika;
  • tvorba kondičních programů;
  • provedení tréninkové jednotky/jednotek a jejich management;
  • profesionální zodpovědnost;

-        kondiční faktory a rizikové stavy;

-        výběr cvičebních modalit ve spojení s racionální výživou a regeneračními/relaxačními programy;

-        tvorba kondičních programů pro rozdílné vrstvy a kondiční stavy  populace;

-        sestavení tréninkových programů na základě FIT (Freequency, Intensity, Time) a úprava tréninkových modalit   

         podle měnících se fyziologických výsledků;

-       variability v provedení tréninkového programu (prostředí, indispozice klienta, problémové a rizikové situace);

-       administrace programu a komunikace s klienty (lékařskou komunitou);

-       praktické aplikace.