Začátek letního semestru

Vítame vás všechny v novém, letním semestru. Již dnes 18.2.2013 probíhá výuka všech ročníků.