Výstupy projektu

Na základě realizovaného projektu může již od roku 2011 VŠTVS Palestra nabídnout inovaci oboru Sportovní a kondiční specialista Wellness. Díky finanční podpoře, kterou nám poskytl Evropský sociální fond spolu s hlavním městem Prahy jsme pro studenty připravili následující:

- 1 inovovaný a pilotně ověřený program bakalářského studia v prezenční formě;

- 1 inovovaný a pilotně ověřený program bakalářského studia v kombinované formě;

- 8 nově vytvořených obsahů předmětů v prezenční formě;

- 8 nově vytvořených obsahů předmětů v kombinované formě;

- 1 nově vytvořený systém praxe pro inovovanou formu studia;

- 2 studijní opory pro oblast wellness (v české a anglické verzi).

 

Vytvořené předměty naleznete ve složce Inovace předmětů. Systém praxe lze nalézt také zde. Nejdůležitější a nejužitečnější jsou pro vás studijní materiály nejen v českém, ale i v anglickém jazyce.