Projekt Inovace studijního programu Sportovní a kondiční specialista, reg.č. CZ.2.17/3.1.00/33348 byl k 31.3.2013 ukončen. Přijímací řízení a studium tohoto programu stále trvá. Pro více informací navštivte webové stránky VŠTVS Palestra - www.palestra.cz.

 

Projekt Inovace studijního programu Sportovní a kondiční specialista

 Datum zahájení projektu: 1.3.2011

Datum ukončení projektu: 31.3.2013

Místo realizace projektu: VŠTVS PALESTRA, Pilská 9, Praha 9, 19800

Cílem projektu byla inovace stávajícího bakalářského programu Sportovní a kondiční specialista a to jak v prezenční, tak kombinované formě. V rámci reakreditace v roce 2010 došlo k rozšíření oboru Sportovní a kondiční specialista o specializaci „Wellness“. Tato specializace doplnila studijní plán o nové předměty a nové učební materiály.

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení kvality vzdělávání formou rozvoje stávajícího bakalářského programu Sportovní a kondiční specialista v souladu s požadavky trhu práce. V rámci projektu vzniklo 8 nových předmětů pro specializaci wellness a studijní opory jak v tištěné podobě, tak ve formě e-learningu.

Dalším cílem projektu bylo zajištění učebního materiálu v anglickém jazyce, který podpoří větší možnost zapojení se na trhu práce v oblasti wellness služeb.

 Uplatnění absolventů wellness bude především v oblasti cestovního ruchu, v hotelových wellness provozech, ve fitcentrech, wellness centrech a dalších provozech s maximální, či velkým procentem zahraniční klientely, kde je bezpodmínečná nutnost dobrá znalost anglického jazyka. Důraz byl kladen především na znalost odborné terminologie vztahující se k profesi. Dalším důvodem je, že oblast wellness je dynamicky rozvíjející se oblastí, kde je třeba sledovat moderní trendy.

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení kvality vzdělávání formou rozvoje stávajícího bakalářského programu Sportovní a kondiční specialista v souladu s požadavky trhu práce.V rámci projektu byla dovybavena učebna Funkční diagnostiky na VŠTVS PALESTRA. následujícími přístroji: ABM Holterem tlaku, EKG elektrody, automatickým externím defibrilátorem, běžeckým pásem, anatomickými obrazy, čističkou vzduchu, anatomickým modelem – postava se svaly a přístrojem na měření laktátu.

 Pro pilotní ověření bylo využito hostování zahraničních akademických pracovníků ve dvou z nových předmětů specializace. Pilotní ověření probíhalo v rozsahu dvou semestrů a to v letním semestru prvního ročníku (akademického roku 2011/2012) a zimním semestru druhého ročníku (akademického roku 2012/2013).