Charakter projektu 

Inovace studijního programu Sportovní a kondiční specialista

Datum zahájení projektu: 1.3.2011

Datum ukončená projektu: 31.3.2013

Místo realizace projektu: VŠTVS PALESTRA, Pilská 9, Praha 9, 19800

Cílem projektu byla inovace stávajícího bakalářského programu Sportovní a kondiční specialista a to jak v prezenční, tak kombinované formě. V rámci reakreditace v roce 2010 došlo k rozšíření oboru Sportovní a kondiční specialista o specializaci „Wellness“. Tato specializace doplňuje studijní plán o nové předměty a nové učební materiály.

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení kvality vzdělávání formou rozvoje stávajícího bakalářského programu Sportovní a kondiční specialista v souladu s požadavky trhu práce.

V rámci projektu vzniklo 8 nových předmětů pro specializaci wellness a studijní opory jak v tištěné podobě, tak ve formě e-learningu.

Dalším cílem projektu bylo zajištění učebního materiálu v anglickém jazyce, který podpoří větší možnost zapojení se na trhu práce v oblasti wellness služeb.

Uplatnění absolventů wellness bude především v oblasti cestovního ruchu, v hotelových wellness provozech, ve fitcentrech, wellness centrech a dalších provozech s maximální, či velkým procentem zahraniční klientely, kde je bezpodmínečná nutnost dobré znalosti anglického jazyka. Důraz byl kladen především na znalost odborné terminologie vztahující se k profesi. Dalším důvodem je, že oblast wellness je dynamicky rozvíjející se oblastí, kde je třeba sledovat moderní trendy.

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení kvality vzdělávání formou rozvoje stávajícího bakalářského programu Sportovní a kondiční specialista v souladu s požadavky trhu práce.

V rámci projektu byla dovybavena učebna Funkční diagnostiky na VŠTVS PALESTRA. přístroji ABM Holterem tlaku, EKG elektrody, automatickým externím defibrilátorem, běžeckým pásem, anatomickými obrazy, čističkou vzduchu, anatomickým modelem – postava se svaly a přístrojem na měření laktátu.

Pro pilotní ověření bylo využito hostování zahraničních akademických pracovníků ve dvou z nových předmětů specializace.

Pilotní ověření  probíhalo v rozsahu dnou semestrů a to v letním semestru prvního ročníku (akademického roku 2011/2012) a zimním semestru druhého ročníku (akademického roku 2012/2013).