Školné

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
Školné pro studenty nastupující do 1. ročníku akademického roku 2013/2014.
Sportovní a volnočasový pedagog     49 500,– Kč
1. splátka      29 000,– Kč     do 15. 8. 2013

2. splátka      20 500,– Kč     do   9. 2. 2014

Sportovní a kondiční specialista          58 000,– Kč
1. splátka      33 000,– Kč     do 15. 8. 2013
2. splátka      25 000,– Kč     do   9. 2. 2014

MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM
Školné pro studenty nastupující do akademického roku 2013/2014.
Wellness specialista                                53 000,– Kč
1. splátka      33 000,– Kč     do 15. 8. 2013
2. splátka      20 000,– Kč     do   9. 2. 2014