KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

KLÍČOVÁ AKTIVITA 1 - Zpracování obsahu nových předmětu specializace Wellness

KLÍČOVÁ AKTIVITA 4 - Vytváření studijních opor

KLÍČOVÁ AKTIVITA 5 - Odborné vzdělávání akademických pracovníků vysoké školy

KLÍČOVÁ AKTIVITA 6 - Oslovení cílové skupiny studentů a naplnění pilotního ověření

KLÍČOVÁ AKTIVITA 7 - Pilotní ověření a jeho vyhodnocení

KLÍČOVÁ AKTIVITA 8 - Manažerské, odborné a administrativní řízení projektu