PŘEDSTAVUJEME PŘEDMĚT: RELAXAČNÍ CVIČENÍ

Cíle předmětu směřují k osvojení teoretických a praktických dovedností, které doplňují a rozvíjejí poznatky z předmětu Základy gymnastiky a ostatních forem gymnastických cvičení a zefektivňují  tělovýchovný proces zdravých i oslabených jedinců.

Obsah:

  • seznámení s teorií relaxace a relaxačních cvičení;
  • nácvik vědomého uvolňování svalstva;
  • nácvik jednotlivých technik relaxace, autogenního tréninku;
  • využívání relaxace v tělesné výchově;
  • využívání relaxace ve vyrovnávacích cvičeních a zdravotní TV;
  • zásobník cvičení.