Přesun diagnostického centra do budovy v Hostavich.

V budově VŠTVS PALESTRA se od konce února bude nacházet diagnostické centrum. Diagnostické centrum se přesouvá z ATVS PALESTRA ve Kbelích.

Palestra - Diagnostické centrum

Diagnostické centrum nabízí svým studentům příležitost v rámci studia, k prohloubení vědomostí v oblasti funkčního vyšetření, zpracování tréninkových plánů a cvičebních programů. Zároveň jsou však služby tohoto centra nabízeny i širší veřejnosti. Diagnostické centrum mohou navštívit jak individuální zájemci, tak i organizované skupiny (sportovci z oddílů, klienti fitcenter apod.), kteří mají zájem o odborné informace, se kterými mohou dále pracovat ve svých treninkových plánech.

Z celkového vyšetření získá každý zájemce přehledné výsledky v grafické i tabulkové formě, podle kterých pak může jejich trenér či konzultant upravit příslušné tréninkové plány.

Zájemcům nabízíme i vlastní poradenské služby lékaře, odborníka na cvičení či výživu, kteří mohou podle rozboru získaných údajů z vyšetření navrhnout úpravu stávajících cvičebních a treninkových plánů. 

Do diagnostického centra byly přikoupeny v rámci grantu nové přístroje, se kterými Vás seznámíme během měsíce února.