Seminář p. Petera Řehoře

Všechny zájemce si dovolujeme pozvat na seminář s přednáškou pana Petera Řehoře, odborníka na wellness, přednášejícího v USA, který se bude konat 16. května v posluchárně školy. Pozvánku najdete zde.